Sosyal Sorumluluk (Sonsuz Eğitim Derneği)

Endaca ile paralel olarak temelleri atılmış ve proje geliştirmeye başlamış olan Sonsuz Eğitim Derneği, Endaca Çözüm Ortakları arasında bulunan Endless Abroad Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık öncülüğünde vizyoner değerlere ulaşabilme sürecine katkı sağlamak ve toplumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Sonsuz Eğitim Derneği ve Endaca arasındaki paydaş ilişki, ortak vizyon çerçevesinde proje süreçlerini yapılandırmakta, gerek kurumsal bağlamda Endaca, gerekse bireysel bağlamda Endaca çalışanları aktif şekilde Sonsuz Eğitim Derneği’ni desteklemektedirler.

Sonsuz Eğitim Derneği’nin amacı, mevcut tüzükte şu şekilde açıklanmıştır;

Eğitim sektörünün çok geniş bir yelpazeye sahip olması ve gerek bireysel gerek toplumsal bir çok etkenin bireylerin eğitim sürecinde önemli yeri olabileceği gerçeğinden yola çıkarak, bireyden topluma doğru sürekli ve nitelikli eğitim vizyonunda farklılıkları ortadan kaldırmak, farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme/bilgilendirme çalışmaları yapmak, bilimsel tabanlı araştırma projeleri geliştirmek, sosyal ve kültürel uçurumları ortadan kaldırmak, bu doğrultuda mevcut yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak okullar, üniversiteler, yurtlar, özel kurslar, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri, gençlik kuruluşları, gençlik grupları, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve kamu kurumlarına bağlı çalışan meclisler, birimler ve özel sektör kuruluşları ile yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar ve projeler yürütmektir.

Sonsuz Eğitim Derneği hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen resmi web sitesi olan www.sed.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.