Kalite Politikamız

Endaca ailesi olarak kalite politikamız;

  • Evrensel standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi ile sürekli gelişme ve iyileştirme süreci içinde olacağımız,
  • Standart ve mevzuatların belirlediği şekilde, öğrenci beklenti çizgisinin üzerinde hizmet üretmeye çalışacağımız,
  • Öğrenme sürecini ve öğrencilerimizin dil gelişimlerini her koşul ve şartta önceliğimiz olarak konumlandıracağımız,
  • Bireysel ve kurumsal bilgi güvenliğini ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak teknolojik altyapı doğrultusunda daima en yüksek seviyede tutacağımız,
  • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişimi geliştirerek, yatay hiyerarşinin bulunduğu huzurlu bir iş ortamı yaratacağımız,
  • Uluslararası networkümüzü toplumsal fayda üretecek projeler için bir araç olarak kullanacağımız ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağımız,
  • Sektörel gelişmeleri takip ederek uygun adaptasyonu sağlamaya çalışacağımızdır.