Bire Bir Özel Dersler

Bire bir özel dersler, öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıflarda ders veren öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Böylelikle öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim daha kuvvetli, odak süreci daha hızlı olmaktadır. Ayrıca öğretmen, öğrencinin durumunu ve eksiklerini daha iyi analiz edebilmekte ve uygun çözümler üretebilmektedir.

Şayet bire bir özel ders almak isteyen öğrencimiz herhangi bir sınıfa kayıtlı değilse, talep ettiği tarih ve saat için uygun olan öğretmenimiz ile birlikte dersi gerçekleştirmektedir.

Bire bir özel derslerin öğrenim sürecine katkısının çok yüksek olduğu şüphesiz bir gerçektir. Öğrenciler, direkt olarak akıllarındaki sorulara cevap bulabilmekte, ayrıca mevcut seviye ve öğrenme hızına göre öğrenci odaklı bir süreç izlenmektedir.